مشـاوره رایگان:

22 77 9101 - 021

پلانهای سرور مجازی

بسته دمو

پردازنده (CPU) - Core 4
حافظه (RAM) - 8 GB
فضای ذخیره‌ سازی (SSD) - 50 GB
قیمت (تومان):
رایگان

هم اکنون سفارش دهید


پایه 1

پردازنده (CPU) - Core 1
حافظه (RAM) - 1 GB
فضای ذخیره‌ سازی (SSD) - 25 GB
قیمت (تومان): 108000
ماهانه

هم اکنون سفارش دهید


پایه 2

پردازنده (CPU) - Core 1
حافظه (RAM) - 2 GB
فضای ذخیره‌ سازی (SSD) - 50 GB
قیمت (تومان): 183600
ماهانه

هم اکنون سفارش دهید


پایه 3

پردازنده (CPU) - Core 2
حافظه (RAM) - 4 GB
فضای ذخیره‌ سازی (SSD) - 80 GB
قیمت (تومان): 345600
ماهانه

هم اکنون سفارش دهید


حرفه‌ای 1

پردازنده (CPU) - 4 Core
حافظه (RAM) - 8 GB
فضای ذخیره‌ سازی (SSD) - 160 GB
قیمت (تومان): 720000
ماهانه

هم اکنون سفارش دهید


حرفه‌ای 2

پردازنده (CPU) - 4 Core
حافظه (RAM) - 16 GB
فضای ذخیره‌ سازی (SSD) - 160 GB
قیمت (تومان): 892800
ماهانه

هم اکنون سفارش دهید


حرفه‌ای 3

پردازنده (CPU) - 6 Core
حافظه (RAM) - 24 GB
فضای ذخیره‌ سازی (SSD) - 320 GB
قیمت (تومان): 1601280
ماهانه

هم اکنون سفارش دهید


حرفه‌ای 4

پردازنده (CPU) - 8 Core
حافظه (RAM) - 16 GB
فضای ذخیره‌ سازی (SSD) - 320 GB
قیمت (تومان): 1543680
ماهانه

هم اکنون سفارش دهید


حرفه‌ای 5

پردازنده (CPU) - 8 Core
حافظه (RAM) - 32 GB
فضای ذخیره‌ سازی (SSD) - 320 GB
قیمت (تومان): 1889280
ماهانه

هم اکنون سفارش دهید


حرفه‌ای 6

پردازنده (CPU) - 12 Core
حافظه (RAM) - 64 GB
فضای ذخیره‌ سازی (SSD) - 480 GB
قیمت (تومان): 3265920
ماهانه

هم اکنون سفارش دهید


سازمانی 1

پردازنده (CPU) - 16 Core
حافظه (RAM) - 32 GB
فضای ذخیره‌ سازی (SSD) - 480 GB
قیمت (تومان): 2937600
ماهانه

هم اکنون سفارش دهید


سازمانی 2

پردازنده (CPU) - 16 Core
حافظه (RAM) - 64 GB
فضای ذخیره‌ سازی (SSD) - 640 GB
قیمت (تومان): 4239360
ماهانه

هم اکنون سفارش دهید


سازمانی 3

پردازنده (CPU) - 16 Core
حافظه (RAM) - 64 GB
فضای ذخیره‌ سازی (SSD) - 800 GB
قیمت (تومان): 4608000
ماهانه

هم اکنون سفارش دهید


سرور مجازی برنزی ویژه بورس

پردازنده (CPU) - 4 Core
حافظه (RAM) - 4 GB
فضای ذخیره‌ سازی (SSD) - 40 GB
قیمت (تومان): 399000
ماهانه

هم اکنون سفارش دهید


سرور مجازی نقره ای ویژه بورس

پردازنده (CPU) - 6 Core
حافظه (RAM) - 6 GB
فضای ذخیره‌ سازی (SSD) - 60 GB
قیمت (تومان): 588000
ماهانه

هم اکنون سفارش دهید


سرور مجازی طلایی ویژه بورس

پردازنده (CPU) - 6 Core
حافظه (RAM) - 16 GB
فضای ذخیره‌ سازی (SSD) - 35 GB
قیمت (تومان): 700000
ماهانه

هم اکنون سفارش دهید